Korkeakouluyhteistyö

Koneteknologiakeskuksen yhteistyö korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa luo edellytykset insinööri- ja diplomi-insinööritasoiselle, teollisuus- ja yrityselämälähtöiselle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Keskuksessa työskentelee vakituisesti muun muassa Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston koulutus-, tutkimus- ja kehityshenkilökuntaa. Käynnissä on myös Turun kaupungin koneteknologian lahjoitusprofessuuri Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Meritekniikan tutkimusryhmä Meridiemin yhteydessä toimiviin korkeakouluihin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi vielä Aalto yliopisto, Novia Yrkeshögskolan ja Åbo Akademi. Kattavan oppilaitosverkoston kautta yritysten on mahdollista tutkia esimerkiksi tuotteiden valmistusmenetelmien tehostamis– ja kehittämisvaihtoehtoja yhdessä korkeakouluopiskelijoiden kanssa sekä kehittää ja ideoida yrityksen tuotteita valmistettavuuden parantamiseksi osana opiskelijoiden opinnäytetöitä.


Copyrights 2019 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi