Oppimisympäristö

Koneteknologiakeskus Turku Oy tarjoaa yrityksille ja oppilaitoksille ajanmukaisen, työelämälähtöisen oppimisympäristön sekä hyvät puitteet työharjoittelulle ja ammatilliselle erikoistumiselle modernien tuotantomenetelmien ja tuotannon automaatioprosessien parissa. Keskuksen oppilaitostoiminnalla on suuri merkitys alueen teknologiateollisuuden elinvoimaisuudelle, sillä keskus tarjoaa oppilaitoksille ja oppilaille mahdollisuuden hyödyntää yrityselämän tarpeita vastaavaa toimintaympäristöä, joka omalta osaltaan edesauttaa ammatillisen osaamisen kehitystä ja saatavuutta.

Keskuksen toiminnassa ovat aktiivisesti mukana alueen oppilaitokset ja korkeakoulut Turun ammatti-instituutti, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun Aikuiskoulutuskeskus. Lisäksi käynnissä on Turun kaupungin koneteknologian lahjoitusprofessuuri Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, joka luo edellytykset muun muassa insinööri- ja diplomi-insinööritasoiselle tutkimus-, kehitys- ja innovatiotoiminnalle. Keskuksen palvelut ja tilat ovat tarvittaessa myös muiden oppilaitosten ja koulutusyksiköiden käytettävissä.

 


Copyrights 2019 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi