CLUSME

CLUSME-hankkeen tavoitteena on lisätä Viron ja Suomen konetekniikan ja mekatroniikan vientiä ja kilpailukykyä klusterialoitteiden ja yhteisten markkinointitoimenpiteiden kautta. Hankkeessa pyritään luomaan edellytyksiä yritysten kansainvälistymiseen uusilla ja kasvavilla vientimarkkinoilla Georgiassa, Uzbekistanissa, Etelä-Afrikassa, Brasiliassa, ja Meksikossa.

Hankkeessa tehdään markkina-analyyseja ja tutkimusta, kehitetään uusia markkina-avausstrategioita, hankitaan uusia yhteyksiä ja kumppaneita kohdemarkkinoilta, ja investoidaan esimerkiksi mittauslaitteistoihin ja digitalisaatiota edistäviin ratkaisuihin, joiden avulla tuotteita ja palveluja voidaan muokata markkinoiden tarpeita vastaaviksi. Hankkeen aikana järjestetään myös tutkimustuloksiin ja markkina-alueisiin keskittyviä seminaareja, yritysvierailuja, ja B2B-tapahtumia kohdemarkkina-alueilla.

CLUSME-hankkeen aikana käynnistetään toimenpiteitä viidellä Euroopan ulkopuolisella markkina-alueella yhteistyössä paikallisten viranomaisten, tukijärjestöjen, toimijoiden, ja yritysten kanssa. Hankkeen aikana luotuja kontakteja ja yhteyksiä jaetaan eteenpäin hankekumppanien verkostoille, jotta hyödyt saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön.

Lisätietoa hankkeesta:

Jussi Karlsson, jussi.karlsson[at]koneteknologiakeskus.fi, tel: 050 5641 612

Hankkeen esite (pdf)


Copyrights 2013 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Toteutus & Design: webStage © 2013 Online Solutions