Tuotantotekninen kehitys

Koneteknologiakeskuksen tarjoamat tuotantotekniset kehityspalvelut tähtäävät yritysten oman osaamisen lisäämiseen tuote- ja tuotannonkehityksen saralla. Toiminnalla vastataan yritysten kohtaamiin haasteisiin kehittämällä uusia ratkaisuja metallituotteiden osavalmistukseen sekä mahdollistamalla täysin uusien tuote- ja tuontantoideoiden pilotoinnin uusia valmistustekniikoita hyödyntäen.

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden tutustua modernien valmistustekniikoiden ja automaattisen kappaleenkäsittelyn tuomiin etuihin tuotantoprosesseissa. Keskuksen tiloissa on mahdollista toteuttaa muun muassa yrityksen omien tuotteiden valmistuksen testausta automatisoiduilla valmistus– ja kappaleenkäsittelymenetelmillä. Yritykselle tarjottaviin valmistusteknisiin palvelupaletteihin voidaan tarpeen mukaas sisällyttää tutkimusta, testausta, tuote- ja työvälinesuunnittelua sekä niiden rakentamista. 

 

 


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi