Korkeakouluyhteistyö

Koneteknologiakeskuksen yhteistyö korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa luo edellytykset insinööri- ja diplomi-insinööritasoiselle, teollisuus- ja yrityselämälähtöiselle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Keskuksessa työskentelee vakituisesti muun muassa Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston koulutus-, tutkimus- ja kehityshenkilökuntaa. Kattavan oppilaitosverkoston kautta yritysten on mahdollista tutkia esimerkiksi tuotteiden valmistusmenetelmien tehostamis– ja kehittämisvaihtoehtoja yhdessä korkeakouluopiskelijoiden kanssa sekä kehittää ja ideoida yrityksen tuotteita valmistettavuuden parantamiseksi osana opiskelijoiden opinnäytetöitä.


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi