Pienimuotoiset kapasiteettivalmistukset

Koneteknologiakeskuksen koneita ja laitteita on mahdollista hyödyntää pienimuotoisen tuotesarjojen valmistuksessa. Keskuksen monipuolinen kone- ja laitekanta soveltuu loistavasti teollisuuden tuotantoprosessien toteuttamiseen. Lisäksi laaja osaamisverkostomme mahdollistaa asiakas- ja tuotekohtaisesti räätälöityjen valmistusprosessien suunnittelun ja toteutuksen. Keskuksen asiantuntevan henkilökunnan lisäksi kone- ja metallialan opiskelijat ovat yritysten käytettävissä valmiiden tuotteiden kehittämisessä. Pyrimme hyödyntämään alueen oppilaitosten opiskelijaresursseja valmistusprosesseissa aktiivisesti, jotta pystyisimme tarjoamaan opiskelijoille työelämälähtöisen ja tarkoituksenmukaisen oppimisympäristön.


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi