Oppimisympäristö

Koneteknologiakeskus Turku Oy tarjoaa yrityksille ja oppilaitoksille ajanmukaisen, työelämälähtöisen oppimisympäristön sekä hyvät puitteet työharjoittelulle ja ammatilliselle erikoistumiselle modernien tuotantomenetelmien ja tuotannon automaatioprosessien parissa. Keskuksen koulutustoiminnalla on suuri merkitys alueen teknologiateollisuuden elinvoimaisuudelle, sillä keskus tarjoaa oppilaitoksille ja oppilaille mahdollisuuden hyödyntää yrityselämän tarpeita vastaavaa toimintaympäristöä, joka omalta osaltaan edesauttaa ammatillisen osaamisen kehitystä ja saatavuutta.

Keskuksen toiminnassa ovat aktiivisesti mukana alueen korkeakoulut ja oppilaitokset Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammatti-instituutti ja Turun Aikuiskoulutuskeskus. Lisäksi LUT-yliopisto on ollut mukana toiminnassa alkuajoista lähtien. Keskuksen palvelut ja tilat ovat tarvittaessa myös muiden oppilaitosten ja koulutusyksiköiden käytettävissä.

 


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi