Hankkeet

Yksi Koneteknologiakeskus Turku Oy:n vahvoista toiminta-alueista on hankkeiden toteutus, koordinointi ja hallinnointi. Tämän lisäksi keskus on mukana partnerina useissa eri rahoittajien kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Keskuksen tiloissa toteutetaan myös alueen oppilaitosten hankkeita. Hanketoiminnan kautta pyritään tukemaan ja edistämään meri- ja metalliteollisuuden kehitystä ja kasvua tulevaisuuden tarpeet, haasteet ja mahdollisuudet huomioon ottaen.

Koneteknologiakeskus Turku Oy:llä on keskeinen rooli suomalaisen meriteollisuuden toimintaympäristön ja valmiuksien kehittämiseen keskittyvässä toiminnassa. Keskuksella oli vetovastuu osaamiskeskusohjelmakauden 2007-2013 valtakunnallisesta Meriklusteriohjelman OSKE koordinaatiosta sekä Meriklusteriohjelman Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen toiminnan toteutuksesta. Keskus koordinoi vuosien 2012-2015 aikana toiminutta meritekniikan tutkimusryhmä Meridiemin toimintaa, sekä hallinnoi ja on mukana toteuttamassa useita meriteollisuuden kehittämishankkeita.

Tarkempaa tietoa Koneteknologiakeskuksen projektitoiminnasta saat tutustumalla käynnissä oleviin ja päättyneisiin hankkeisiimme.

 

 

       


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi