Meriklusteriohjelma

Meriklusteri oli yksi kolmestatoista valtakunnallisesta osaamiskeskusohjelmasta (2007-2013). Meriklusteriohjelman tarkoituksena oli aktivoida, yhdistää ja edistää meriteollisuuden, merenkulun ja näitä tukevan PK-yritysten kehitystä, koulutusta, soveltavaa tutkimusta ja parantaa Meriklusterin näkyvyyttä. Ohjelman strategisina tavoitteina oli edistää innovatiivisten liiketoimintojen, tuotteiden ja palveluiden syntyä, yritysten ja verkostojen prosessien tuottavuutta, ja osaavan työvoiman saatavuutta. Toiminnalliset painopisteet keskittyivät yritysten t&k-panostuksen ja osaamisen lisäämiseen, tiedon välittämiseen ja yhdistämiseen, hankkeiden aktivointiin, suunnitteluun ja toteutukseen, sekä PK-yritysten kansainvälistymisen ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.

Koneteknologiakeskus Turku Oy:lla oli vastuu Meriklusteriohjelman valtakunnallisesta koordinoinnista ja Meriklusteriohjelman Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen toteutuksesta. Meriklusteriohjelman valtakunnallista toimintaa koordinoi ohjelmajohtaja Mervi Pitkänen. Koordinointiin sisältyi ohjelman johtamista sekä yhteistyötä sidosryhmien ja muiden OSKE-klustereiden kanssa. Meriklusteriohjelman Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen ohjelmapäällikkönä toimi Juha Valtanen. Osaamiskeskusohjelman kautta toteutettiin meriteollisuuden yritysten osaamista, verkostoitumista sekä teknologian kehittämistä tukevia hankkeita. 

Lisätietoa: 

Ohjelmajohtaja Mervi Pitkänen, mervi.pitkanen(at)koneteknologiakeskus.fi,  GSM 040 5353 066
Ohjelmapäällikkö Juha Valtanen, juha.valtanen(at)koneteknologiakeskus.fi,  GSM 050 5623 442
Projektisihteeri Marianne Leistén, marianne.leisten(at)koneteknologiakeskus.fi,  GSM 044 5181 681


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi