Lahjoitusprofessuuri

Turun kaupungin koneteknologian lahjoitusprofessuuri Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa käynnistyi 1.6.2008. Professorina toimii Antti Salminen. Alun perin viisivuotinen professuuri sai vuonna 2012  jatkoa kaupunginhallituksen päätöksellä seuraavalle 2013 -2017 kaudelle

Lahjoitusprofessuurin tarkoituksena on kaupungin strategian mukaisesti tukea Varsinais-Suomen teollisuuden kilpailukyvyn kohentumista valmistustekniikan osaamisastetta parantamalla. Koneteknologiakeskus on professuurin myötä panostanut vahvasti muun muassa laserteknologiaan ja keskuksen käytössä on tällä hetkellä kaksi kuitulaseria (2 kW ja 10 kW). Professuuri liittyy tiiviisti myös Lounaisrannikkoyhteistyöhön, Turun meriteknologian tutkimustyöryhmä Meridiemin toimintaan sekä meri- ja metalliteollisuuden kehittämiseen liittyviin korkeakoulujen tutkimushankkeisiin.


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi