PROA

PROA on EU:n Lifelong Learning-ohjelman hanke, jonka tavoitteena on parantaa eurooppalaisen laivanrakennus- ja korjausalan osaamisen ja oppimistulosten vertailtavuutta, tunnistamista, tunnustamista ja siirtämistä jo olemassa olevia yhteisiä eurooppalaisia työvälineitä (EQF, ECVET, Europass ja European CV) sekä aiemmissa Leonardo-hankkeissa toteutettuja menetelmiä apuna käyttäen. Mukana on seitsemän kumppania viidestä maasta (Espanja, Portugali, Ranska, Liettua, Suomi). Projektin kesto on 1.10.2011-31.10.2013.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja pilotoida uusi yhteinen elektronisena formaattina kehitettävä eurooppalainen työkalu, joka edistää osaamisen ja oppimistulosten yhdenmukaista tunnistamista, tunnustamista, siirtoa ja hyödyntämistä laivanrakennuksen ja -korjauksen alalla, ja joka omalta osaltaan pyrkii edistämään sukupuolten tasa-arvoa alalle työllistymisessä.

Työkalu tullaan kehittämään yhteistyössä eri sidosryhmien (yritykset, koulutuskeskukset, hallintoelimet) kanssa. Osaamisen ja oppimistulosten tunnistamisen ja tunnustamisen mahdollistavasta työkalusta hyötyvät varsinkin ne laivanrakennus- ja korjausalan työntekijät, joilla on laajamittaista ammatillista osaamista ja kokemusta, mutta ei tarvittavia todistuksia kyvyistään. Lisäksi alan yritykset ja järjestöt saavat käyttöönsä työkalun, joka mahdollistaa työntekijöiden pätevyyden arvioimisen monikansallisella tasolla. Työkalu ja projektin tulokset tulevat myös muiden koulutuksen ja työllistymisen sekä akkreditoinnin, henkilöstöhallinnon ja ammattiyhdystysten parissa työskentelevien henkilöiden saataville.

Lisätietoja:

Juha Valtanen, juha.valtanen(at)koneteknologiakeskus.fi,  GSM 050 5623 442

PROA-hankkeen kotisivut

Hankkeen esite (pdf)


              


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi