ProoMu

ProoMu on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke, joka järjestää PK-yritysten tarpeisiin räätälöityjä lyhytkestoisia täsmäkoulutuksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. ProoMu -projektin kohderyhmänä on meri- ja teknologiateollisuuden yritysten koko henkilökunta. Painopiste on PK-yrityksissä, ja tavoitteena on saada myös pienemmät yritykset mukaan osaamisen kehittämiseen. Projektin kesto on 1.7.2008 - 31.12.2014.

ProoMun koulutustuki lyhytkestoiseen täsmäkoulutukseen on 60–80 % riippuen yrityksen koosta ja koulutuksen sisällöstä. ProoMun täsmäkoulutusten kesto voi olla 1-9 päivää.

ProoMu –projektin tehtävä on kartoittaa koulutustarpeita yrityksissä ja järjestää sitten tarvittavaa täsmäkoulutusta.

Lisätietoa projektista: Jussi Karlsson, jussi.karlsson(at)koneteknologiakeskus.fi, GSM 050 5641 612

ProoMu-hankkeen kotisivut

ProoMu         ESR           EU vipuvoima


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi