MARTEC II

MARTEC II on EU:n 7. puiteohjelman meriklustereiden temaattinen verkosto-ohjelma, jonka tavoitteena on luoda yhteistyömalleja ja -toimintaa Itämeren alueen meriklustereiden välille. Osallistuminen MARTEC II -hankkeisiin tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille uudenkaltaisen mahdollisuuden verkostoitua yhteiseurooppalaisiin kehitysprojekteihin ja -verkostoihin ja luoda kansallisella rahoituksella uusia eurooppalaisia kumppanuuksia, joihin muuten olisi vaikea päästä mukaan.

Edellytykset yhteiselle toiminnalle luo osallistuvien maiden toimijoiden edustajista koostiva MARTEC II -konsortio, joka käsittää kuusitoista kumppania neljästätoista EU:n jäsenvaltiosta. Jokaisella maalla on oma ohjelma, rahoitustoimenpide tai rahoittajataho, josta hankkeiden rahoitukset kansallisesti haetaan. Suomessa hakijoiden rahoitushakemukset ja hankkeet käsitellään TEKESin normaalien rahoitusohjelmien, kanavien ja menetelmien kautta. Hankkeet voivat kestää enintään 36 kuukautta ja hankkeiden tulee sisältää yrityskumppaneita vähintään yhteeensä kahden maan alueelta.

Lisätietoja: Markus Laurinen, markus.laurinen(at)koneteknologiakeskus.fi, GSM 050 305 8061


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi