Kaleidoskooppi

Kaleidoskooppi-hankkeessa luodaan meri- ja metalliteollisuuden yritysten sekä korkeakoulujen ja aluekehittäjien välille innovaatioverkosto, jonka kautta aikaansaadaan pysyviä uudentyyppisiä innovaatioympäristöjä.

Hankkeessa tutkitaan pilotoimalla kulttuurin toimintatapojen ja metodien soveltuvuutta meri- ja metalliteollisuuden innovaatiotoiminnan lisäämiseksi ja tehostamiseksi. Tarkoituksena on syventyä sekä meri- ja metalliteollisuuden luovaan puoleen havainnoimalla ja mallintamalla sitä niin, että luovien alojen ja teollisuuden välisisiä yhteistyö- ja ansaintamahdollisuuksia pystyttäisiin hyödyntämään nykyistä paremmin.

Kaleidoskooppi-hankkeessa on mahdollista yhdistää ja konkretisoida monialaista osaamista sekä löytää uusia sovellutuksia ja käytänteitä toiminnan myötä syntyvien verkostojen ja tuottajatoiminnan avulla. Hanke koostuu kolmesta toimintalinjasta. Ensimmäisessä kokonaisuudessa avataan meri- ja metalliteollisuuden sekä eri luovien alojen innovaatiokäytäntöjä tutkimuksen, seminaarien ja kokeellisten työpajojen kautta. Tarkoitus on selvittää, miten luovien alojen työkalut ja toimintatavat soveltuvat teollisuusalojen innovaatioprosesseihin.

Toisessa toimintalinjassa pilotoidaan parhaat tulokset tuottajatoiminnan avulla. Projektissa toimiva tuottaja helpottaa kohtaamisia ja näin saadaan testattua, kuinka käytäntöjen vaihto aidosti toimii.

Kolmas kokonaisuus sisältää opiskelijoille suunnatun Kaleidoskooppi-kilpailun, jossa mukana olevien toimijoiden välille pyritään luomaan pysyviä innovaatioalustoja.

Kaleidoskoopin osatoteuttajat ovat: Prizztech Oy, Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Sovelletun mekaniikan laitos, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Porin Yliopistokeskus/TTY, Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa hankkeesta:

Kaleidoskooppi-hankkeen kotisivut

Kaleidoskooppi-hankkeen esittelyvideo

Teemu Hiltunen, teemu.hiltunen(at)koneteknologiakeskus.fi, GSM 040 5526 292

kaleidoskooppi        ESR      EU vipuvoima


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi