TRIMMI - Tulevaisuuden terävin meriteollisuus maailmassa

TRIMMI-hankkeen tavoitteena on avustaa suomalainen meriteollisuus uuteen nousuun yhteistyössä laajan ja monipuolisen toimintaverkoston kanssa. Hankkeen kautta suomalainen meriteollisuusverkosto kartoittaa teollisuudenalan kansalliset ja kansainväliset osaamis-, kehittämis- ja innovaatiotarpeet. Kartoituksen myötä muodostetaan suomalaiselle meriteollisuudelle pitkäjänteiset linjaukset kehittämistoimenpiteiksi ja nostetaan Suomi maailmanlaajuisesti näkyvimmäksi ja houkuttelevimmaksi meriteollisuuskeskittymäksi.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat sekä jo olemassa olevan meriteollisuuden verkoston toimijoiden että kasvuhakuisten pienten, keskisuurten ja start-up yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen, yritysten liiketoimintamallien, alan osaamispohjan ja ansaintalogiikan kehittämiseen ja uudistamiseen, ja verkostojen kansainväliseen asemointiin. Myös tiede- ja yritysverkostojen tutkimus- ja kehittämistoimintaan haetaan uusia, innovatiivisia toimintamalleja ja yhteistyötapoja. Kehittääkseen ja tukeakseen alan kilpailukykyä ja kasvua mahdollisimman laaja-alaisesti, TRIMMI-hankkeen toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä muiden hankkeiden ja ohjelmien sekä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa uusia kontakteja luoden ja verkostomaisia toimintamalleja kehittäen.

Lisätietoa:

Mervi Pitkänen, mervi.pitkanen[at]koneteknologiakeskus.fi, GSM 040 5353 066

Juha Valtanen, juha.valtanen[at]koneteknologiakeskus.fi, GSM 050 5623 442

 


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi