UUTUUS - Uuden teknologian koulutusyhteistyön mallinnus

Toukokuussa 2013 käynnistyneen UUTUUS-hankkeen tarkoituksena on keskittyä nuorten opiskelijoiden työmarkkinakelpoisuuden parantamiseen, nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn, ja yritysten työvoiman saannin turvaamiseen uusien teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Hankkeen myötä Koneteknologiakeskus Turku Oy:stä tehdään oppimisympäristö, jossa kaikki Turun seudun kouluasteet toimivat keskenään sekä elinkeinoelämän kanssa. Toiminta keskittyy Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeisiin uuden teknologian yrityksiin, ja mallin on tarkoitus toimia jatkossa sekä kansallisena että kansainvälisenä esimerkkinä.

UUTUUS-hanke hyödyntää Koneteknologiakeskuksen resursseja ja toimintaympäristöä paikkana, jossa opiskelijat työskentelevät yhdessä oman koulutusohjelmansa ulkopuolisten tahojen kanssa yritysmaailman tarjoamien tehtävien parissa. Tämä parantaa nuorten työllistymisvalmiuksia ja saattaa yhteen opiskelijoita ja yrityksiä. Opintojen aikaiset yrityskontaktit madaltavat opiskelijoiden kynnystä siirtyä työelämän palvelukseen ja tarjoavat samalla yrityksille joustavan ja kustannustehokkaan tavan rekrytoida opiskelijoita. Lisäksi oppilaitosten henkilökunnan saama tieto siitä, millaista osaamista tulevaisuuden osaajilta edellytetään, auttaa heitä kehittämään koulutusta oikeaan suuntaan. Myös yritykset saavat hankkeen myötä aiempaa paremmin tietoa koulutuksista ja yhteistyön kautta mahdollisuuden vaikuttaa uuteen teknologiaan liittyvien koulutusohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen.

UUTUUS-hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Koneteknologiakeskus Turku Oy. Rahoitus kanavoituu EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman (Lifelong Learning Programme) kautta.

Lisätietoa hankkeesta:

Jussi Karlsson, jussi.karlsson[at]koneteknologiakeskus.fi, GSM: 050 5641 612

 


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi