Turku Seas 2020 -kilpailukykyohjelman koordinointihanke

Turku Seas 2020 koordinaatiohanke vastaa vuonna 2013 laadittuun Turku Seas 2020 meri- ja metalliteollisuuden kilpailukykyohjelmaan sisältyvien hanke-esitysten jatkokäsittelystä ja ohjelman toteutuksen valmisteluista.

Koneteknologiakeskuksen osatoteuttaman hankkeen kaksi pääteemaa, Blue Manufacturing ja Blue Competences, keskittyvät meri- ja metalliteollisuuden tuotannon kehittämisalustan jalostamiseen, ja alan yritysten osaamisalueiden kokoamiseen ja kartoittamiseen. Blue Manufacturing –teeman pääpaino on kansainvälisesti merkittävissä ja vetovoimaisissa tuotekehityksen ja valmistusteknologian keskittymissä, joihin kuuluu muun muassa Turun Blue lndustry Park. Blue Competences –teeman yhteydessä kartoitetaan järjestelmällisesti yritysten osaamiseen liittyviä kehitystarpeita, selvitetään rahoituslähteitä, tuetaan yritysten kehityshankkeiden valmistelua ja koordinaatiota, ja luodaan edellytyksiä yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen väliselle tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin keskittyvälle toiminnalle.

Vuoden 2016 loppuun saakka käynnissä olevaa koordinaatiohanketta rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Turun kaupunki.

Lisätietoa hankkeesta:

Pentti Häkkinen, pentti.hakkinen[at]koneteknologiakeskus.fi, 040 1580 122

Juha Valtanen, juha.valtanen[at]koneteknologiakeskus.fi, 050 5623 442


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi