Innovatiiviset kaupungit -ohjelma: Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman tavoitteena on jalostaa suomalaisesta korkeatasoisesta osaamisesta uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä, jotka luovat lisää työpaikkoja ja vauhdittavat kilpailukykyisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelman lähtökohtana on tutkimuksen, koulutuksen, yritysten ja julkisen hallinnon tiivis paikallinen yhteistyö ja voimavarojen koonti. Toteutuskeinoina ovat esimerkiksi uusien teknologioiden ja palveluiden testialustojen ympärille rakentuvat kehitys­ympäristöt, osaamispohjaisen yrittäjyyden uudet toimintamallit, edelläkävijämarkkinoiden luominen sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö osaamisen hyödyntämisessä. 

Koneteknologiakeskus Turku Oy vastaa INKA-ohjelman Uudistuva teollisuus -teeman toteutuksesta Turun seudulla. Uudistuva teollisuus -teeman kautta kehitetään Turun alueen vahvuuksia menestyvänä, kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena meri-, metalli- ja konepajateollisuuden keskittymänä. Kehittämistoimenpiteet keskittyvät muun muassa uusien teknologioiden hyödyntämiseen valmistuksessa, tuotteissa, palveluissa ja liiketoiminnassa, konepajateollisuuden valmistustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, sekä ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden teollisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Toiminnan kautta on tarkoitus kehittää yritysten tueksi tutkimus-, testaus- ja valmistusympäristöjä, avustaa yrityksiä hanke- ja rahoitushakemuksissa, luoda kontakteja merkittäviin kansallisiin ja kansainvälisiin hanke- ja yhteistyöverkostoihin, sekä hankkia uusia markkina-avauksia, asiakasverkostoja ja tutkimusyhteisöjä.

INKA-ohjelman operatiivisesta johtamisesta ja hallinnoinnista vastaa Tekes.

Lisätietoja hankkeesta:

Aki Piiroinen, aki.piiroinen[at]koneteknologiakeskus.fi, GSM: 040 1841 525

Juha Valtanen, juha.valtanen[at]koneteknologiakeskus.fi, GSM: 050 5623 442

Mervi Pitkänen, mervi.pitkanen[at]koneteknologiakeskus.fi,  GSM: 040 5353 066


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi