Meridiem Arctic

Meridiem Arctic –hankkeessa haetaan ratkaisuja meriteollisuuden toimijoiden osaamisen monipuolistamiseen, sekä alan liiketoiminnan uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen arktisten alueiden tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Tavoitteena on löytää uusien markkina-alueiden tuotteita ja palveluja, ja auttaa yrityksiä tulevaisuuden suuntausten ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa ja hyödyntämisessä kasvavat laatuvaatimukset ja kansainväliset standardit huomioon ottaen.

Osana hanketta käynnistettävät toimenpiteet kohdistuvat erityisesti offshore-teollisuuden toimittajahallinta- ja toimitusketjuratkaisujen Achilles-standardien tunnetuksi tekemiseen ja edistämiseen Suomessa, sekä yhteistyön kehittämiseen Singaporen arktisen meriteollisuuden toimijoiden kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat perinteiset meri- ja offshoreteollisuuden yritykset, sekä uudemmat, alan innovaatiolähtöiseen uudistumiseen ja kasvuun vaikuttavat yritykset. Keskeisenä tavoitteena on yritysten verkostoituminen keskenään ja muiden palveluntarjoajien kanssa, jotta erityisesti kansainvälistymisen asettamiin haasteisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti.

Lisätietoa hankkeesta:

Juha Valtanen, juha.valtanen[at]koneteknologiakeskus.fi, 050 5623 442

Markus Laurinen, markus.laurinen[at]koneteknologiakeskus.fi, 050 305 8061


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi