ECOPRODIGI

ECOPRODIGI-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia digiratkaisuja laivojen suorituskyvyn, lastauksen sekä telakkaprosessien tehostamiseen. Telakkaympäristöissä kehitetään esimerkiksi prosessiohjauksen optimointiin liittyvää teknologiaa. Varustamoiden kanssa testataan muun muassa sitä, miten 3D-skannausta voidaan hyödyntää laivojen lastauksen optimoinnissa. ​Kunnianhimoisessa meriteollisuuden tutkimus- ja kehityshankkeessa on mukana yli 20 tutkimuslaitosta, yritystä ja sidosryhmää eri puolilta Itämeren aluetta.

ECOPRODIGI-hankkeelle on myönnetty EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta yli kolmen miljoonan euron rahoitus. Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa. Suomessa hanketta rahoittaa myös työ- ja elinkeinoministeriö. Hanketta koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutti. Lisäksi Turun yliopistosta mukana on myös Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Suomesta hankkeessa ovat mukana lisäksi Carinafour, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Meyer Turku Oy ja Sininen Polku Oy sekä hankkeen viestinnästä vastaava Centrum Balticum -säätiö.

ECOPRODIGI-hankkeelle myönnettiin EU:n Itämeri-strategian lippulaiva-status 17. huhtikuuta 2018. EU:n Itämeri-strategian (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) lippulaivoiksi valitaan strategian kehitystä ja toimeenpanoa erityisen hyvin demonstroivia hankkeita ja prosesseja. ECOPRODIGI valittiin lippulaivaksi politiikka-ala (PA) Shipin alla. PA Shipin tavoitteena on tehdä Itämeren alueesta puhtaan merenkulun mallialue. ECOPRODIGI edesauttaa PA Shipin ja EU:n Itämeri-strategian tavoitteiden saavuttamista toimillaan, joissa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia ratkaisuja meriteollisuuden ekotehokkuuden parantamiseksi. Konkreettisten pilotointien lisäksi ECOPRODIGI tarjoaa tuoretta ja teollisuuslähtöistä tietoa päättäjille paremman sääntelyn edistämiseksi.

Projektiin liittyvistä tilaisuuksista ja julkaisuista tiedotetaan osoitteessa www.ecoprodigi.eu ja Twitterissä (@ECOPRODIGI_BSR / #ECOPRODIGI).

Lisätietoa hankkeesta: Milla Harju, Pan-Eurooppa Instituutti, Turun yliopisto, milla.e.harju[at]utu.fi, tel: +358 50 505 8625.

Interreg

 

 

 

 

 

Flagship


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi