Live - Lisää Vetovoimaa

Lisää vetovoimaa -hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat:

– VetoVoimaa teknologia-aloille -hankkeessa kehitettyjen markkinointi- ja vetovoimatoimintamallien pilotointi ja juurruttaminen muilla kuin kone- ja tuotantotekniikan alalla sekä edelleen kehittäminen laajasti tekniikan aloilla,
– kouluasteiden ja koulutusalojen välisten siirtymien sekä työelämään siirtymisen sujuvoittaminen
– opetus- ja ohjaushenkilöstön vahva osallistaminen vetovoimaisuuden kasvattamiseen

Hankkeen kohderyhmänä ovat:

– yläkouluikäiset nuoret
– toisen asteen opiskelijat (ammatillinen ja lukiokoulutus)
– nuoret ja nuoret aikuiset
– opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella

Hankkeen toteuttajaorganisaatioihin kuuluvat:

– Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
– Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
– Raision seudun koulutuskuntayhtymä
– Salon seudun koulutuskuntayhtymä
– TAO Turun Ammattiopistosäätiö
– Turun ammattikorkeakoulu Oy
– Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
– Satakunnan ammattikorkeakoulu
– Satakunnan koulutuskuntayhtymä
– Koneteknologiakeskus Turku Oy

Lisäksi hankkeen yhteistyöverkostoon ovat lupautuneet Teknologiateollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry, Kemianteollisuus ry sekä SAK.

Hanke alkoi 1.4.2018 ja se päättyy 31.10.2020. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja hankkeesta:

 

Timo Kankala, Koneteknologiakeskus Turku Oy
tel: 040 5377 593, timo.kankala[at]koneteknologiakeskus.fi

ESR        ELY   Vipuvoimaa

 


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi