INSMER - Integrated Smart Education in Robotics

INSMER-hankkeen tavoitteena on vastata globaalien työmarkkinoiden ja yritysten tarpeisiin kehittämällä robotiikan opetusta. Hankkeeseen osallistuvien maiden taloudellista menestystä pyritään parantamaan kehittämällä robotiikan opetusalusta, joka vastaa neljännen teollisen vallankumouksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Hankkeessa kehitetyn alustan keskeisimmät komponentit ovat integroitu moduulipohjainen opetussuunnitelma robottioperaattoreille (RO) ja robottijärjestelmien teknikoille (RT), erilliset moduulipohjaiset koulutussuunnitelmat robottioperaattorien ja teknikkojen jatkuvaan koulutukseen, sekä moderneja älykkään oppimisen perusteita ja käytäntöjä hyödyntävän harjoituskirjan ammatillisia opintoja varten. Kaikki hankepartnerit osallistuvat alustan kehittämiseen, mikä mahdollistaa tiedon ja kokemusten laajamittaisen jakamisen ja hyödyntämisen. Hankkeen tulokset ovat kaikkien hankepartnerien hyödynnettävissä ja muokattavissa maa- ja alakohtaisten tarpeiden mukaisesti.

INSMER-hanke auttaa oppilaitoksia ymmärtämään neljännen teollisen vallankumouksen ja teollisuuden robotiikkaan liittyviä tarpeita. Nämä tarpeet on tarkoitus integroida hankkeessa kehitettäviin opetussuunnitelmiin ja harjoitteluohjelmiin. Hankkeen yhteydessä kehitettävä ohjekirja auttaa uusien, opiskelijoiden ja teollisuuden tarpeiden huomioonottavien opetuskäytäntöjen ja metodien käyttöönotossa. Lisäksi hankkeessa luodaan perusta yhteistyöverkostolle, jonka kautta voidaan suunnitella kursseja ja vaihtaa tietoa. Hankkeen tuloksista voivat hyötyä myös hankkeen ulkopuoliset tahot.

Lisätietoa hankkeesta: 

Jussi Karlsson, tel: 050 564 1612, jussi.karlsson[at]koneteknologiakeskus.fi

Hankkeen loppuraportti pdf

Erasmus+


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi