INforM - Tukena pk-yritysten kehityksessä kohti Teollisuus 4.0

Neljäs teollinen vallankumous, Industry 4.0 tai Smart Industry, etenee vauhdilla ja yritykset pyrkivät pysymään mukana. Suuremmilla yrityksillä on paremmat valmiudet panostaa tehokkaampiin digitaalisiin järjestelmiin kuin pienillä yrityksillä ja välimatka kasvaa. Tämän hankkeen tavoitteena on helpottaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä löytämään itselle sopiva kehityspolku kohti tuottavampaa toimintaympäristöä.

Hankkeeseen mukaan lähteville yrityksille tehdään ensin nykytilan analyysi, DIGIAUDIT, joka kertoo yrityksen eri toimintojen tason suhteessa muihin vastaaviin yrityksiin Suomessa ja Itämeren alueella. Digiaudit –raportti antaa yritykselle hyvät lähtökohdat löytää omat kehitystarpeensa ja tuomme esille erilaisia toteutusmahdollisuuksia yritykselle sopivan polun löytämiseksi.

Hanke on alkanut 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2021. INforM-hankkeelle on myönnetty EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta 1,6 miljoonan euron rahoitus. Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja lähdetään yhdessä kehittämään yritystäsi kohti neljättä vallankumousta!

Lisätietoja hankkeesta:

Jussi Karlsson, puh. 050 564 1612, jussi.karlsson@koneteknologiakeskus.fi

 


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi