Ajankohtaista

Metalli taipuu! Kipinä luovaan bisnekseen teollisuudessa
31.12.2013

Vuonna 2011 käynnistyneen Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman Kaleidoskooppi-hankkeen yhteydessä tuotettu Metalli taipuu! Kipinä luovaan bisnekseen teollisuudessa -julkaisu on ilmestynyt. Julkaisuun on koottu eri alojen asiantuntijoiden kirjoituksia, jotka kuvaavat monipuolisesti hankkeen yhteydessä kokeiltuja luovia menetelmiä ja pohtivat niiden merkitystä ja tuloksellisuutta.

Kaksi ja puolivuotisen Kaleidoskooppi-hankkeen tavoitteena on ollut etsiä uudenlaisia, innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja meriteollisuuden yritysten kilpailukyvyn parantamiseen hyödyntämällä luovien alojen osaamista. Tarkoituksena on ollut kehittää yhteistyötä teollisuuden ja luovien alojen toimijoiden välille, sekä mallintaa uudenlaista verkostoitumista yritysten kehittäjäorganisaatioiden ja korkeakoulujen välillä.

Kaleidoskooppi-hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana on toiminut Humanistinen ammattikorkeakoulu. Koneteknologiakeskus Turku Oy:n lisäksi Kaleidoskoopin osatoteuttajia ovat olleet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Sovelletun mekaniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopiston Porin laitos, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy Porista.

Kaleidoskooppi-julkaisuun pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta.

Metalli taipuu! Kipinä luovaan bisnekseen teollisuudessa

Lisätietoa Kaleidoskooppi-hankkeesta


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi