Ajankohtaista

Eurooppalaisen laivanrakennus- ja korjausalan PROA-työkalu
10.01.2014

Lokakuun 2013 lopussa päättyneen PROA-hankkeen aikana kehitetty työkalu on julkaistu.

Eurooppalaisen laivanrakennus- ja korjausalan osaamisen ja oppimistulosten tunnistamiseen, tunnustamiseen ja siirtämiseen keskittyvä työkalu mahdollistaa alan työntekijöiden virallisissa ja epävirallisissa yhteyksissä hankittujen tietojen ja taitojen yhdenmukaisen vertailtavuuden monikansallisella tasolla Euroopan työmarkkinoiden tarpeiden ja tarjonnan sekä alan sidosryhmien intressien mukaisesti. Euroopan unionin Lifelong Learning -ohjelman puitteissa toteutettuun hankkeeseen ja työkalun kehittämiseen osallistui Koneteknologiakeskus Turku Oy:n lisäksi kuusi muuta alan organisaatiota Espanjasta, Portugalista, Ranskasta ja Liettuasta.

Työkalu pohjautuu PROA-hankkeen aikana kehitettyihin ammatillisiin osaamisprofiileihin, jotka perustuvat projektin alkuvaiheessa tunnistettuihin kolmeen keskeisimpään ammatilliseen osaamisalueeseen (putkiasennustyöt, hitsaustyöt, laivan rungon kokoamis- ja lohkoasennustyöt). Osaamisalueet muokattiin ammatillisiksi osaamisprofiileiksi kansallisia viitekehyksiä apuna käyttäen. Osaamisprofiilien yhteiseurooppalainen vertailtavuus eri maiden välillä testattiin ja varmistettiin pilottiorganisaatioissa toteutettujen arviointi- ja verifiointiprosessien avulla. Työkalu kehitettiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa olemassa olevia yhteisiä eurooppalaisia työvälineitä ja linjauksia (EQF, ECVET) sekä aikaisempien Leonardo da Vinci -projektien menetelmiä ja tuloksia hyödyntäen.

Osaamisen ja oppimistulosten tunnistamisen ja tunnustamisen mahdollistavasta työkalusta hyötyvät etenkin ne laivanrakennus- ja korjausalan työntekijät, joilla on laajamittaista ammatillista osaamista ja kokemusta, mutta ei tarvittavia todistuksia kyvyistään. Lisäksi alan yritykset ja järjestöt saavat käyttöönsä työkalun, joka mahdollistaa työntekijöiden pätevyyden arvioimisen monikansallisella tasolla. Työkalu ja projektin tulokset ovat myös muiden koulutuksen ja työllistymisen sekä akkreditoinnin, henkilöstöhallinnon ja ammattiyhdystysten parissa työskentelevien henkilöiden hyödynnettävissä.

Elektronisessa formaatissa toteutettuun työkaluun pääset tutustumaan täältä. Työkalun käyttö edellyttää sisäänkirjautumista salasanalla project7809device.

Lisätietoa PROA-hankkeesta


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi