Ajankohtaista

Turkuun perustettiin merikoulutusfoorumi
03.12.2014

Turkuun on perustettu merikoulutusfoorumi, jonka avulla yritykset voivat välittää keskitetysti ajankohtaisimmat koulutustarpeensa ja kehittämisajatuksensa keskeisille alueen koulutustoimijoille. Tarkoituksena on varmistaa, että koulutusjärjestelmä jatkossa vastaa mahdollisimman hyvin meriklusterin kehitykseen ja alan yritysten muuttuviin tarpeisiin.

Turku on sekä meriteollisuuden että merenkulun koulutuksen vahva keskittymä. Siksi osaamisen kehittäminen ja ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen muodostavat toiminnassa keskeisen painopisteen.

Meriklusterin kehittämistä toteutetaan Turussa laajassa verkostoyhteistyössä alan yritysten, koulutustoimijoiden, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteydenpidossa elinkeinoelämän kanssa on ilmennyt selkeä tarve vahvistaa Turun meriklusterin koulutustoimijoiden välistä koordinaatiota.

Merikoulutusfoorumin toiminta edistää meri- ja metalliteollisuuden sekä merenkulun koulutuksen vaikuttavuutta ja tunnettuutta sekä pyrkii vahvistamaan alalle opiskelijaksi hakeutumista. Foorumin toteuttaminen myös täydentää maakunnan koulutuksen ennakointia meri- ja metalliteollisuuden sekä merenkulun koulutuksen osalta. Lisäksi foorumilla on tärkeä rooli uusien koulutusratkaisujen tuottamisessa sekä yhteistoiminnan vahvistamisessa yritysten suuntaan sekä eri oppilaitosten välillä.

Mukana keskeiset koulutus- ja sidosryhmätahot

Uusi merikoulutusfoorumi koostuu nuorisoasteen sekä aikuiskoulutuksen toimijoista, mukaan lukien Turussa meritekniikan sekä merenkulun opetusta antavat ammattikorkeakoulut. Mukana ovat myös edustajat keskeisistä sidosryhmistä. Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön vastaavana yhteistyörakenteena meritekniikan tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan kentässä Turussa jatkaa Meridiem –yhteisö.

Perustamisvaiheessa nimetyn kokoonpanon lisäksi foorumin toimintaan voi jatkossa liittyä myös muita toimijoita. Vaikka peruskokoonpano on muodostettu turkulaisista koulutustoimijoista ja sidosryhmistä, foorumin toiminnalle tai toimintaan osallistumiselle ei ole määritelty aluerajauksia.

Foorumin koordinoivana tahona toimii Koneteknologiakeskus Turku Oy. Foorumi valitsee ensimmäisessä kokouksessaan 11.12.2014 itselleen puheenjohtajan ja päättää foorumin puheenjohtajuuden periaatteista.

Turun merikoulutusfoorumin jäsenet:

Iiro Isaksson, koulutuspäällikkö, Turun Aikuiskoulutuskeskus
Mikko Hauninen, koulutuspäällikkö, Turun Ammatti-instituutti
Lauri Kosomaa, yliopettaja (vt), Turun ammattikorkeakoulu
Eija Velin, johtaja, Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Per-Olof Karlsson, koulutusjohtaja, Aboa Mare
Christiane Ala-Nissilä, lehtori, Turun suomalainen yhteiskoulu/Merilukio
Martti Rantala, yksikön päällikkö, Varsinais-Suomen ELY –keskus
Esa Högblom, erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto
Jari Kramsu, vastaava aluetoimitsija, Metallityöväen liitto
Teppo Virta, aluepäällikkö, Teknologiateollisuus
Markku Wuoti, asiamies, Varsinais-Suomen yrittäjät
Vesa Eskonen, rehtori, Meyer Turku Oy
Mika Helva, palvelujohtaja, Turun kaupunki
Erkki Virkki, toimitusjohtaja, Koneteknologiakeskus Turku Oy
Pentti Häkkinen, ohjelmajohtaja, Koneteknologiakeskus Turku Oy. Turku Seas 2020 –hanke
Juha Valtanen, Koneteknologiakeskus Turku Oy, foorumin koordinaattori

 

Lisätietoja:
Juha Valtanen, Koneteknologiakeskus Turku Oy, p. 050 5623 442,
juha.valtanen[at]koneteknologiakeskus.fi

 


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi