Ajankohtaista

Tour of Brazil ja suomalaisen meriosaamisen viikko Recifessä 10.-14.11.2014
02.12.2014

Runsas joukko brasilialaisia tutkijoita, yrityksiä, tutkimuksen rahoittajia sekä paikallishallinnon edustajia osallistui Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Pernambucon osavaltion tiede- ja teknologiaministeriön järjestämään Tour of Brazil on Blue Growth - tapahtumaan Recifessä Brasiliassa 11.11.2014. Blue Growth -teemaan liittyvän tutkimuksen, tieteen ja innovaatioiden ympärille rakennettu tilaisuus keskittyi erityisesti siihen, miten uuden teknologian avulla voidaan valjastaa merelliset resurssit hyötykäyttöön ja luoda kestävää kasvua ja työpaikkoja siten, että samalla varmistetaan resurssien säilyminen tuleville sukupolville.

Blue Growth –tapahtuman lisäksi Lounaisrannikkoyhteistyön Loura–alueen kaupungit (Turku, Rauma, Pori, Uusikaupunki) järjestivät viikon aikana Pernambucon osavaltion tiede- ja teknologiaministeriön ja elinkeinoministeriön kanssa kaksi muuta meriteollisuuteen ja meriteknologiaan keskittynyttä tilaisuutta. Turun ammattikorkeakoulu ja Pernambucon valtiollinen yliopisto UFPE allekirjoittivat sopimuksen meri- ja teknologiateollisuuden kauppaa, koulutusta ja kehittämistoimintaa edistävän FinBraTech -hankkeen konkreettisesta aloittamisesta. Hankkeessa käynnistetään meri- ja teknologiateollisuutta palveleva noin kymmenen suomalaisen oppilaitoksen, brasilialaisten kumppanioppilaitosten sekä suomalaisten ja brasilialaisten yritysten yhteistoimintaan perustuva koulutus- ja yritysvientiä sekä oppilaitos- ja tutkimusyhteistyötä edistävä kehittämisyksikkö Brasiliaan. Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ovat Pernambucon ja Paran osavaltioiden valtiolliset yliopistot UFPE ja UFPA, Pernambucon osavaltion teknologiainstituutti ITEP, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Yrkehögskolan Novia/Aboa Mare, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Hyria, Turun ammatti-instituutti, Turun aikuiskoulutuskeskus sekä Koneteknologiakeskus Turku Oy.

FinBraTech -hankkeen allekirjoitus ja kick off –tilaisuuden lisäksi Pernambucon valtiollinen yliopisto UFPE, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tokion yliopisto järjestivät Suapen telakalla kaksipäiväisen brasilialais-japanilais-suomalaisen työpajan teemanaan Development of Ocean Structure for Energy and Water Production and Productivity in Shipbuilding/Shipyards.

Team Finland –hengessä toteutettu Tour of Brazil –tapahtuma tarjosi suomalaisille korkeakouluille ja yrityksille runsaasti näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoasiainministeriön lisäksi mukana oli toimijoita Loura-kaupungeista, meriteollisuudesta ja korkeakouluista. Suomalaisten ministeriöiden osallistuminen aktiivisesti tapahtumien järjestämiseen takasi Brasiliassa korkean tason edustuksen, joka houkutteli paikalle merkittäviä paikallisia ja kansallisia toimijoita. Tapahtuman yhteenlaskettu tutkijoista, virkamiehistä ja yritysjohtajista koostunut osallistujamäärä läheni kahta sataa. Recifen tapahtumaan osallistui edustajia myös Belgiasta, Saksasta, Ranskasta, Norjasta, Portugalista ja Sloveniasta. Osallistujat saivat hyvän kuvan erilaisesta eurooppalaisesta osaamisesta ja yhteistyömahdollisuuksista, ja aivan erityisesti Pernambucon ja Loura-alueen yhteistyöstä meriteknologian koulutus-, tutkimus ja yritystoiminnassa. Pernambucon elinkeinoministeriön järjestämässä tilaisuudessa yritysedustajat kuulivat osavaltion kehittämissuunnitelmista ja investointikohteista. Lisäksi suomalaiset yritysedustajat saivat mahdollisuuden esitellä omaa osaamistaan paikallisille yritysedustajille.

Tour of Brazil on yhteiseurooppalainen konsepti, jonka tavoitteena on vahvistaa Brasilian ja Euroopan tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä. Tapahtumia on järjestetty huhtikuusta 2014 alkaen eri teemoista, eri Brasilian osavaltioissa ja eri jäsenmaiden vetovastuulla.

 


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi