Ajankohtaista

Opiskele koneautomaation ammattilaiseksi!
01.04.2015

 

Haku käynnistyy syksyllä 2015 ja koulutus alkaa tammikuussa 2016!

Yo-pohjaisen automaatioasentajan opinnot alkavat tammikuussa
Automaatioasentajan opintoihin sisältyvät yleisiin asentajan taitoihin kuuluvat metallityöt ja asennukset. Lisäksi opiskellaan automaatioasentajan ammattiopintoja, kuten logiikan ohjelmointia, robottien käyttöä ja ohjelmoin-tia, sähkötekniikkaa, kunnossapitoa ja paljon muuta. Ammattiin voi valmistua puolessatoista vuodessa.

Koulutuspaikkana Koneteknologiakeskus Turku Oy:n tilat Lemminkäisenkadulla
Opinnot suoritetaan suurimmaksi osaksi Koneteknologiakeskus Turku Oy:n uudenaikaisissa tiloissa, ja käytettävissä on modernit koneet ja laitteet. Samoissa tiloissa opiskelee myös ammattikorkeakoulun ja Turun aikuiskou-lutuskeskuksen opiskelijoita sekä yritysten työntekijöitä omissa koulutuksissaan. Osaksi opiskellaan etä- ja verkko-opetusmenetelmiä käyttäen, jolloin opiskelupaikka voi olla muuallakin. Kursseja on pidetty jopa Kiina-Suomi-yhteistyönä.

Koulutus antaa todella hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin
Koulutuksen tähtäimenä on automaatioasentajan tutkinto, ja opintojen jälkeen on valmis työelämän palvelukseen. Koulutus antaa myös erittäin hyvän pohjan jatko-opinnoille, esimerkiksi koneautomaatio-opinnoille Turun ammattikorkeakoulussa.

Opintojen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa
Turun ammatti-instituutti ja Turun ammattikorkeakoulu tekevät yhteistyötä erilaisten projektien ja työssäoppimisten muodossa. Vuosien aikana on suunniteltu ja toteutettu laitteistoja, asennustöitä ja ammattitaitokilpailutoimintaan liittyviä projekteja. Yhteistyötä ovat helpottaneet samojen tilojen käyttö ja opettajien yhteistyö.

Osa opinnoista suoritetaan yrityksissä työssäoppimalla
Opintosuunnitelmaan kuuluu tiivis yhteistyö yrityksien kanssa työssäoppimisjaksoilla. Opiskelijat opiskelevat osan opintokokonaisuuksista työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Opiskelijat saavat hyvät kontaktit yrityksiin, ja siten työllistyminenkin helpottuu. Opintoja on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

Kansainvälinen yhteistyö avaa ovet maailmalle
Nykyaikana ammattilainen tarvitsee hyvät valmiudet kansainvälisessä työympäristössä työskentelyyn. Tätä tuetaan opinnoissa erilaisten hankkeiden ja työssäoppimisjaksojen avulla. Viime vuosina automaatioasennuksen opiskelijat ovat olleet kouluissa ja työpaikoilla esimerkiksi Kiinassa, Hollannissa ja Maltalla.

Lisätietoja:
Opinto-ohjaaja Pekka Rannikko
pekka.rannikko@turku.fi , puh.044 907 3981

Lataa koulutusesite (pdf) tästä


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi