Ajankohtaista

Koneteknologiakeskuksesta Meriteollisuus ry:n jäsen
08.10.2015

Koneteknologiakeskus Turku Oy on hyväksytty Meriteollisuus ry:n jäseneksi. Meriteollisuus ry on Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistys, jonka keskeisimpinä tehtävinä on meriteknisen alan kotimaisen verkottumiskehityksen edistäminen, tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kansallinen ja kansainvälinen koordinointi, vaikuttaminen EU:n laivanrakennuspolitiikkaan, sekä yhteistoiminta kansainvälisissä järjestöissä.

Koneteknologiakeskuksella on jo pitkään ollut keskeinen rooli suomalaisen meriteollisuuden toimintaympäristön ja valmiuksien kehittämiseen keskittyvässä toiminnassa. Meriteollisuus ry:n jäsenyys merkitsee Koneteknologiakeskukselle entistä vahvempaa asemaa meriteollisuuden verkostokehityksen edistämisessä yhdessä johtavien laivanrakennus-, offshore- ja korjaustelakoiden, meriteknisen alan järjestelmävalmistajien, kokonaistoimittajien ja suunnittelutoimistojen kanssa. Tiivis yhteistyö yhdistyksen muiden toimijoiden kanssa tehostaa Turun ja Varsinais-Suomen alueen meriteollisuuden kilpailukyvyn kehittämistä luomalla kontakteja merkittäviin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, sekä välittämällä työryhmien tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia yritysten hyödynnettäväksi.

 


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi