Ajankohtaista

Kansainvälinen hitsauskoordinoijan pätevöityskoulutus Turussa
27.10.2015

Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestää kansainvälisen hitsauskoordinoijan pätevöityskoulutuksen Turussa 4.4.2016 - 10.2.2017. IWE/IWT -koulutus antaa kattavan kuvan modernista hitsaustuotannosta ja pätevöittää toimimaan SFS-EN ISO 3834 ja EN ISO 1090-2 mukaisena hitsauskoordinoijana. Ohjelman hyväksytysti suorittaneet henkilöt saavat kansainvälisen hitsausinsinöörin (IWE) tai kansainvälisen hitsausteknikon (IWT) pätevyyden pohjakoulutuksen mukaan.

Kansainvälinen hitsausinsinöörin ja -teknikon pätevöityskoulutus perustuu hitsaustekniikan kansainvälisen kattojärjestön International Institute of Weldingin (IIW) hyväksymään International Welding Engineer/Technologist -koulutusohjelmaan.

Miksi?

  • Teollinen tuotanto on yhä kilpaillumpaa ja kansainvälisempää. Siksi laatu, tuottavuus ja taloudellisuus nousevat yhä tärkeämpään asemaan.
  • Yritykset tarvitsevat kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita menestyäkseen kansainvälisessä kilpailuympäristössä. Teollisen tuotannon menestys on kiinni ihmisistä. He tarvitsevat voimavarakseen tarvittavan tietotaidon.
  • Huipputuotteen laatu varmistetaan pätevöitymisen kautta. Hitsaustuotannosta vastaava tarvitsee vankkaa suunnittelun, materiaalien, prosessien ja tuotannon osaamista.
  • Syventymällä omaan erikoistumisalaasi ja laajentamalla näkemystäsi luot menestyksen edellytykset niin yrityksellesi kuin omalle urallesikin IWE/IWT - koulutuksessa pääset mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin hitsausalan verkostoihin .

Kenelle?

  • Yrityksille, jotka ymmärtävät tuottavuuden, taloudellisuuden ja laadun olevan kilpailukyvyn edellytyksiä. Erityisesti metalli - ja rakennusteollisuudelle, suunnittelutoimistoille ja tarkastuslaitoksille.
  • Suunnittelu-, valmistus-, tarkastus-, osto-, ja koulutustehtävissä toimiville. Niille, jotka vastaavat laadusta, koordinoinnista, prosesseista tai tuotannon valvonnasta
  • Teknikoille, insinööreille ja diplomi-insinööreille.

 

Kohderyhmä: teknikot, insinöörit ja diplomi-insinöörit

Ajankohta: 4.4.2016 - 10.2.2017

Laajuus: 50 lähiopetuspäivää ja 46 op

Paikkakunta: Turku

Hinta: 9850 € + alv. 24 %

Haku: 21.3.2016 mennessä tai kunnes kurssi on täynnä

Oppimismenetelmät: Luentoja, harjoituksia, tenttejä ja itseopiskelua

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Kurssinjohtaja Erkki Veijalainen, puh. +358 400 652 170, erkki.veijalainen[at]lut.fi

Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan kansainvälisesti arvostetun ja hyväksytyn todistuksen.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin. LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.

Lataa esite (pdf) tästä.


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi