Ajankohtaista

Kehittyvä korkea teknologia on Suomen tulevaisuus
11.02.2016

10.02.2016

Suomen vahvuus on korkean jalostusasteen työ. Emme tule olemaan halvan tuotannon maa. Teollisuudessa kehitystä on suunnattava korkean teknologian joustavaan piensarjatuotantoon. Mahdollisuuksia Suomessa on edelleen paljon, kun niihin vain tartutaan aktiivisesti.

Osaaminen on onnistumisen edellytys teknologiateollisuudessa. Tulevaisuudessa teknologiateollisuudessa vaaditaan korkeatasoista käytännön osaamista ja uusien asioiden nopeaa omaksumista.

Tarvittava osaaminen kehittyy erilaisilla joustavilla koulutuspoluilla. Opiskelijoille tulee tarjota mielekkäitä koulutus- ja harjoittelupaikkoja, jotta kiinnostus teknologia-alaan säilyy. Koulutusjärjestelmien kehittäminen on haastavaa, erityisesti kun koulutukseen kohdistuu leikkauspaineita. Huippuluokan osaajaksi kehitytään vaihe kerrallaan, oikotietä ei ole. Perusasiat on hallittava, ja siihen tarvitaan koulutusta.

Ammattitaitoisista tekijöistä on pulaa heikonkin suhdanteen aikana. Eläköityminen aiheuttaa vielä omat haasteensa. Juuri nyt eläkkeelle siirtyy enemmän henkilöitä kuin uusia valmistuu työelämään.

Teknologiateollisuuden imago vaikuttaa siihen, kuinka hyvin saamme alalle korkeaa osaamista ja hyvä tekijöitä. Imagoa on nostettava ja kehitettävä. Medioissa näkee usein työskentelyä likaisissa ympäristöissä ja kipinöiden lentämistä pimeissä nurkissa. Työ teknologiateollisuudessa on mielekästä, mielenkiintoista ja innostavaa. Annetaan sen näkyä myös ulospäin.

Yritykset, investoikaa uusiin tuotantoteknologioihin

Valmistuksen pysyminen Suomessa edellyttää uusia innovatiivisia tuotteita, eritasoista huippuluokan ammatillista osaamista sekä uusien tuotantoteknologioiden käyttöönottoa.

Yritysten on uskallettava investoida tulevaisuuden tekniikkaan ensimmäisten joukossa, jotta ne turvaavat kilpailukykynsä kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Edustamani Koneteknologiakeskus Turku Oy yhdessä yliopisto- ja korkeakouluverkoston kanssa tukee yrityksiä näiden kehitysaskeleiden ottamisessa.

Suunnittelijat tarvitsevat työssään vahvaa ymmärrystä siitä, miten uudet tuotantotavat parantavat tuotteiden kilpailukykyä. Vanhat opit eivät riitä, vaan tietämystä on kehitettävä jatkuvasti.

Tuottavuutta voidaan lisätä esimerkiksi digitaalisuuden ja robotisoinnin avulla. Tämä tarkoittaa suunnittelun ohjelmistojen kehittämistä, tuotannon ohjelmistojen kehittämistä, yleensä tietotekniikan hyväksikäyttöä. Nämä ovat osa ns. teollista internetiä, jonka mahdollisuuksiin kannattaa tarttua yritykselle sopivalla tavalla.

Tehokkuutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Turku Future Technologies (TFT) on teknologiateollisuutta palveleva tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkosto. Sen tavoitteena tehostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimia yritysten ja korkeakoulujen välillä. Verkosto tukee erityisesti alan pk-yritysten t&k&i-toimintaa yrityslähtöisesti. Alan suurimmat veturiyritykset hyötyvät TFT:stä verkoston toiminnan tehostumisen ja kasvun kautta.

Mukana ovat Aalto Yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. Kukin korkeakoulu profiloituu TFT:ssä tiettyihin omiin vahvuusalueisiinsa ja tarjoaa niillä yrityksille koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluja.

Laajassa koulutus ja kehittämisverkostossa Turun seudulla yritysten on hyvä kehittää toimintaansa. Tarkemmin voi tutustua tarjontaan Stop+Go tapahtumassa Turussa. Koneteknologiakeskus Turku Oy on mukana tiistaina 16.2. yritysaamukahveilla alkaen klo 8.

Erkki Virkki
Toimitusjohtaja
Koneteknologiakeskus Turku Oy
www.koneteknologiakeskus.fi

Koneteknologiakeskus Turku Oy tarjoaa modernin työelämälähtöisen oppimis- ja kehitysympäristön Turun Ammattikorkeakoulun, Turun Ammatti-instituutin ja Turun Aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijoille. Yrityspalveluihin kuuluvat syventävä ammatillinen koulutus, koneiden ja laitteiden kehittäminen ja valmistaminen, tuotannon automatisoiminen, prototyyppien valmistaminen sekä akkreditoidut mittalaitteiden kalibroinnit.


Copyrights 2023 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi